preview

Біохімічні дослідження

Кваліфіковані
лікарі

Сучасне
обладнання

Клініка високого
рівня

Індивідуальний
підхід

Назва дослідження ціна
Альбумин 50 грн.
Белок общий 50 грн.
Белковые фракции+общий белок 90 грн.
Тимоловая проба 50 грн.
Мочевина (остаточный азот, азот мочевины) 50 грн.
Креатинин (в сыворотке крови) 1 позиция 50 грн.
Креатинина клиренс-тест 100 грн.
Мочевая кислота 50 грн.
Аланинаминотрансфераза (АлАТ) 50 грн.
Аспартатаминотрансфераза (АсАТ) 50 грн.
Гамма-глутамилтрансфераза (ГГТ) 50 грн.
Щелочная фосфатаза общая (ЩФ) 50 грн.
Альфа-амилаза общая 60 грн.
Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) 50 грн.
Креатинкиназа общая (КФК) 50 грн.
Гликозилированный гемоглобин 300 грн.
Глюкоза в сыворотке крови 50 грн.
Глюкозотолерантный тест 110 грн.
Серогликоиды (серомукоиды) 60 грн.
Билирубин общий + фракции 60 грн.
Триглицериды 50 грн.
Холестерин общий 50 грн.
С-реактивный белок 50 грн.
Ревматоидный фактор 80 грн.
Антистрептолизин-О 85 грн.
Индекс НОМА ( инсулин, глюкоза, индекс) 320 грн.
Индекс RОМА (СА 125 + НЕ4) 500 грн.
Инсулин 210 грн.
С - пептид 190 грн.
Ферритинин 220 грн.

Зв'яжіться з нами

Запис на прийом
Контактний номер
Результат Досліджень